PRESS

Hippo Bokförlag 2013Hör av dig till oss om du behöver foton, omslagsbilder eller recensionsexemplar!

maria.skymne@hippobokforlag.se marianne.lindfors@hippobokforlag.se

Tel: 08-68 43 95 50