KONTAKT

http://www.hippobokforlag.se/files/gard.jpg

Från och med den 1/12 2019 tar vi tyvärr inte emot fler manus. 

marianne.lindfors@hippobokforlag.se
maria.skymne@hippobokforlag.se

HIPPO BOKFÖRLAG
Malmgårdsvägen 55A
116 38 Stockholm

FÖRSÄLJNING: Hemming & Baggfelt
Hufvudstagård Bränneriet, 171 73 SOLNA
Anders Hemming: 073-073 03 78
Ylva Baggfelt: 070-253 86 39
Johan Moberg: 070-316 77 70
Emelie Andrén: 070-544 88 83
Fax: 08-458 65 90
Mejl: fornamn@hemmingbaggfelt.se

DISTRIBUTION: Förlagssystem
Box 301 95, 104 25 Stockholm
Tel 08-657 95 00
Fax: 08-657 19 95
www.forlagssystem.se